• Dự án nhà máy thông minh
 • GIỚI THIỆU NHÀ MÁY THÔNG MINH
 • Dự án nhà máy thông minh

  Định nghĩa Nhà máy Thông minh

  Đây là một nhà máy thông minh tối ưu hóa hệ thống sản xuất, chẳng hạn như tăng cường năng suất và hiệu quả năng lượng, đồng thời giảm tỷ lệ sai sót của sản phẩm với mức tối thiểu chi phí và thời gian bằng cách tích hợp toàn bộ quy trình lập kế hoạch / thiết kế / sản xuất / phân phối / bán sản phẩm với ICT (công nghệ thông tin và truyền thông).

  • Có khả năng xây dựng các cơ sở nhà máy có quy mô phù hợp xung quanh chợ

  • Có khả năng kiểm tra trước xem thiết bị có bất thường hay không không (giảm tỷ lệ sai hỏng của sản phẩm)

  • Sẵn sàng đáp ứng tích cực nhu cầu thị trường (Rút ngắn thời gian tung sản phẩm ra thị trường)