• Giải pháp
 • J-One MON
 • Giải pháp

  재상피앤에스

  J-One Smart MON

  Một chương trình trực quan hóa địa điểm sản xuất để giúp bạn nhanh chóng hiểu và thực hiện hành động về tình hình của địa điểm, đồng thời xác định và hỗ trợ tình trạng hoạt động / không hoạt động của các cơ sở và tiến độ sản xuất (số lượng sản xuất) trong thời gian thực.

  Sự cần thiết của việc giới thiệu J-One Smart MON

  J-One Smart MON

  • Có thể nắm bắt trạng thái hoạt động của cơ sở thời gian thực
  • Có thể xác định hiệu suất công việc và tỷ lệ hoạt động theo lệnh công việc cho từng tình huống ban ngày / ban đêm
  • Khả năng nắm bắt tình hình kiểm tra thường xuyên
  • Có thể kiểm tra tình trạng xuất hàng / nhận hàng

  Hình ảnh hệ thống