로고

(주)재상피앤에스
HOME ENG
 • Giải pháp
 • J-One ERP
 • Giải pháp

  (주)재상피앤에스

  J-One ERP

  Hệ thống ERP J-One là một chương trình có thể tối đa hóa năng suất bằng cách tái cấu trúc toàn bộ các nguồn lực quản lý trên tất cả các bộ phận của công ty, chẳng hạn như sản xuất, nguyên vật liệu và bán hàng, thành một hệ thống.

  Sự cần thiết của việc giới thiệu J-One Smart ERP

  Thành lập ban quản lý tổng hợp có trách nhiệm trong toàn công ty

  • Cải thiện khả năng sinh lời thông qua lập kế hoạch lãi lỗ theo định hướng giá trị
   Tối ưu hóa công việc và thiết lập hệ thống ra quyết định nhanh chóng
   Thiết lập hệ thống quyết toán hàng tháng

  Cải tiến quy trình bằng cách áp dụng các phương pháp tiên tiến

  • Nâng cao năng suất nhờ cải tiến quy trình
   Giảm chi phí do giảm bớt các công việc không cần thiết
   Thực hiện quy trình kinh doanh theo định hướng lĩnh vực

  Nâng cấp mức độ thông tin hóa

  • Đáp ứng nhanh chóng giá trị của khách hàng
   Mở rộng cơ sở khách hàng và lợi thế cạnh tranh
   Tăng doanh số bán hàng và lợi nhuận

  Thực hiện một tổ chức có hệ thống và linh hoạt

  • Thiết lập hệ thống quản lý năng lực cốt lõi cho từng đơn vị tổ chức
   Vận hành hệ thống đánh giá và bồi thường tích hợp

  Sơ đồ khối mô-đun ERP

  • Quản lý hệ thống

   Đăng ký công ty
   Đăng ký bộ phận
   Đăng ký người dùng
   Mã chung
   Chuyển đổi đơn vị
   Chuyển đổi đơn vị
   Thiết lập quyền hạn cho mỗi người dùng
   Quản lý Bản tin

  • Quản lý thông tin tiêu chuẩn

   Đăng ký nhóm mặt hàng
   Quản lý thông tin mặt hàng
   Quản lý thông tin BOM
   Đăng ký Quy trình
   Đăng ký địa điểm làm việc
   Đăng ký kho
   Đăng ký Khách hàng
   Đăng ký mô hình

  • Quản lý kế hoạch sản xuất

   Tải lên kế hoạch sản xuất
   Tạo / thay đổi kế hoạch sản xuất
   Xác nhận kế hoạch sản xuất

  • Quản lý hiệu suất sản xuất

   Thiết lập trình tự công việc
   Quản lý hiệu suất sản xuất
   Ban hành chỉ thị làm việc
   Kiểm tra trạng thái thanh toán
   Báo cáo sản xuất hàng ngày

  • Quản lý hàng tồn kho

   Đăng ký nhập hàng nguyên liệu
   Đăng ký xuất hàng nguyên liệu
   Điều chỉnh hàng tồn kho
   Đóng kho
   Tình trạng thu nhập

  • Quản lý kinh doanh

   Kế hoạch bán hàng
   Quản lý báo giá
   Quản lý đơn hàng
   Quản lý xuất hàng
   Quản lý bán hàng
   Phân tích bán hàng

  • Quản lý chất lượng

   Kiểm tra nhập khẩu
   kiểm tra quy trình
   Kiểm tra xuất hàng
   Kiểm tra trả hàng
   Thực trạng kiểm tra

  • Hiện trạng và phân tích

   Tình hình tiêu thụ vật liệu
   Tình trạng hàng tồn kho
   Tình trạng hoạt động so với kế hoạch sản xuất
   Tình trạng thanh toán nguyên liệu thô
   Tình trạng thanh toán
   Tình hình thực hiện công việc
   Tình trạng kế hoạch sản xuất
   Tình trạng thông tin bán hàng

  Sơ đồ cấu hình hệ thống ERP