• Giải pháp
 • J-One DAS
 • Giải pháp

  발자취를 소개합니다.

  J-One Smart DAS

  J-One Smart DAS với chức năng MES là một chương trình có thể tối ưu hóa các hoạt động sản xuất tại địa điểm sản xuất bằng cách quản lý thành quả và việc tìm kiếm thông tin tại địa điểm sản xuất.

  Sự cần thiết của việc giới thiệu J-One Smart DAS

  J-One Smart DAS

  • Chương trình dựa trên TOCUH dành riêng cho lĩnh vực
  • Có thể thu thập và kiểm soát dữ liệu thời gian thực thông qua kết nối máy chủ OPC
  • Có thể giao tiếp trong thời gian thực giữa địa điểm việc làm và MES
  • Có thể kiểm soát thông qua bật / tắt theo chức năng tùy theo tình hình của khách hàng
  • Từ việc thu thập hiệu suất một chiều của thiết bị cũ đến điều khiển phức tạp, có thể cải thiện năng suất thông qua quản lý ổn định và hiệu quả với công nghệ khóa liên thông thông minh.

  Hình ảnh hệ thống